Pionier II

Pionier Junior-transistorradio II

Deze radio was veel interessanter dan de I, met twee voor die tijd zeer moderne germanium transistoren (OC13). Wel een stuk lastiger te bouwen want de constructie met schroefverbindingen aan bijvoorbeeld de potentiometer vereist wat geduld. Het principe is even simpel als de Pionier I, het geluid wordt wat versterkt na de demodulatie. Helaas geen poging om de spoel en afstemcondensator en de diode te helpen met wat aktieve ondersteuning.

No picture

No picture

No picture Eerste versie van de Pionier II handleiding
zonder PP11-spoel beschrijving, let op de andere behuizing
No picture Tweede versie van de Pionier II handleiding
De Pionier handleiding , inhoudelijk gelijk aan de eerste versie van de Pionier II handleiding.
Pionier II in original box

Er zijn twee versies bekend van de Pionier II en ook dus van de handleiding zoals hierboven getoond. De oudere, eerdere, wijkt af qua vormgeving van de kartonnen behuizing af, ook de gebruikte componenten zijn verschillend: geen gaten in het bovendeel voor de PP11 spoel, geen halvemaanvormige uitsparing in de zijkant maar drie gaten.
Ook de handleidingen van de oudere II en de latere II verschillen: de tekeningen en het ontbreken van informatie over de PP11 spoel in de eerdere serie.
Er zijn ook berichten dat de toegepaste transistoren in de latere modellen niet de OC13 types zijn maar OC44, OC73, 74 en dergelijke en er zelfs een AC126 als eindtransistor in de III is toegepast.

Meerdere Pionier Junior-transistorradio types

Er zijn zoals hiervoor beschreven vanuit de handleidingen al meerdere versies van de Pionier Junior I en II bekend.
Zo omstreeks 1956-1957 is Gerard Jongbloed met zijn elektronica hobby begonnen met een Pionier bouwdoos. Dat is de al genoemde Pionier zonder versie nummer, er was in die tijd nog maar een type Pionier, en die was technisch gelijk aan de eerste versie van de Pionier II (met 2 x OC13).

Van Gerard de volgende tekst:
Kijkend naar de afbeeldingen in de verschillende handleidingen valt mij op dat de metalen voor en achterdelen van het chassis in de “oerversie” kennelijk anders waren dan in de latere series. De afbeelding hiernaast tonen 3 gaten ter hoogte van de potentiometeraansluitingen. In de latere versies zie ik daar verruimd, boogvormig gat.
Ook de bovenplaat (van isolatiemateriaal) was anders: zonder ronde uitsparingen voor eventuele toepassing van de PP11 spoel. Het was een plaat met uitsluitend regelmatige rijen montagegaatjes, zie de afbeelding hier rechts.
In de handleiding was nog geen sprake van een mogelijke andere afstemkring (spoel met 60 i.p.v. 48 windingen, in combinatie van verkleining van de capaciteit van de kring door serieschakeling van de variabele condensator met een – extra – 560pF condensator). Ook was nog geen sprake van mogelijke gebruik van de PP 11 spoel. Uiteraard werd bij de inhoud van de bouwdoos geen onderscheid gemaakt tussen een aanvullingsdoos Pionier IA en een Pionier II bouwdoos: er was immers maar een bouwdoos, de Pionier – Junior Radio.

En Gerard heeft een goed geheugen, zie de hierboven getoonde handleiding van de Pionier (zonder volgnummer).

No picture

Pionier en Pionier II eerste versie, geen PP11 spoelgaten, geen halvemaan gat.

No picture

De zeldzame PP 11 spoel

Pionier

Pionier Junior II in wooden case

Pionier

verkoop